Meeskonnakoolitused

Hea meeskonna juhtimine eeldab kindlat kommunikatsiooni, ühiste eesmärkide seadmist ning piisaval hulgal empaatiat. Oluline on ka mõista, et juhtimine ei tähenda alati pisidetailide reguleerimist, vaid anda ka meeskonna teistele liikmetele vabadus otsustada enda parema äranägemise järgi. Koolitusel keskendume meeskonnadünaamika erinevate tahkude teoreetilisele ning ka praktilistele nüanssidele.

Avalik esinemine nõuab julgust. Julgust öelda välja enda mõtteid selgelt ja kõlavalt. Ja puhkudel ka veidi enam hingestatult/pateetiliselt. Harjutame kõnekirjutamise lihtsamaid vorme (k.a. liftikõne) ning mängime neid koos läbi. Päeva lõpus on oluline, et hääl oleks selge ja laup kuiv!

Tihti tundub, et osad meeskonnad töötavad justkui iseenesest ja ilma suuremate probleemideta, samas ei suuda teised sarnase ülesehituse, suuruse ja rollidega kollektiivid oodatavaid tulemusi toota. Koolituse käigus proovime vastata küsimusele, kuidas ehitada tiime nii, et need põhineksid usaldusel, ühistel väärtustel ja eesmärkidel.

Kui räägitakse inimeste ja töötajate inspireerimisest, mõeldakse tihti klišeelike tsitaatide ja inspiratsioonikõnelejate peale. Samas jäävad ühekordsed inspiratsioonikõned inimestele meelde vaid koolituspäeva lõpuni ning silmaga nähtavat tulemust organisatsioonis sellega ei kaasne. Koolitusega tahame osalejatele pakkuda võimalust ammutada inspiratsiooni igapäevast, lähenedes teemale läbi praktilise vaate.

  1. Aeg on üks vähestest ressurssidest, mida ei ole võimalik juurde laenata, koguda või taaskasutada. See tähendab, et äärmiselt oluline on osata aega võimalikult efektiivselt enda hüvanguks ära kasutada. Koolitusel paneme rõhku ajakasutuse tõhustamisele läbi igapäevaste harjumuste mõistmise ja muutmise.

Proleeme tuleb meil lahendada igapäevaselt nii individuaalselt kui ka meeskonnas. Iga lahendamata probleem loob uusi probleeme ja iga lahendamata olukord kerkib esile uute probleemide taustal. Koolitusel keskendume probleemide ennetamisele, konfliktide lahendamise etappidele ning erinevatele võimalustele probleemide ületamiseks.

Kriitilist mõtlemist peetakse tänapäeval üheks võtmeoskuseks, mille omandamine võimaldab erinevates elusituatsioonidest hästi toime tulla ning õigeid järeldusi teha. Sama oluline on kriitiline mõtlemine meeskonnas, kus ühise otsuse langetamisele peavad eelnema argumenteerimine ja faktidele põhinevad arutelud. Koolitusel käsitleme viise ja ideid, kuidas arutelud ning otsutusprotsess vastavalt üles ehitada.

  1. Meeskonna arutelud peavad olema läbimõeldud ja ühisele arusaamisele suunatud. Aitame sinu meeskonnal jõuda heade ideedeni läbi mõtteülesannete ja juhitud arutelude ning laseme meeskonnal tegeleda vaid mõttetööga.

Escape Room Factory koolitusprogramm

Aestia koolitused toovad sinuni parima tulemuse!

Usume Aestia meeskonnaga, et Eesti on hea koht, kust alustada millegi suurega. Kahjuks võivad suured ideed tihti takerduda teadmiste ja oskuste puudumise taha. Aestias tahame me neid probleeme ennetada ja lahendada. Selleks pakume enda klientidele rätseptööna valminud koolitusi ning soovime, et iga organisatsioon teaks, kuidas enda eesmärgid saavutada.

Kristjan Tedremaa – koolitaja

Kristjan on omandanud Tallinna Ülikoolis bakalaureusekraadi riigiteadustes ning õpib samal erialal magistriõppes. Samuti on ta ennast täiendanud juhtimise ja kaasamise alal South Carolina Ülikoolis. Praegusel hetkel töötab Kristjan analüüsi- ja konsultatsioonivaldkonnas, nõustades organisatsioone ja eraettevõtteid selles, kuidas kujundada edukat personalipoliitikat. Kristjani tugevuseks on erinevate dokumentide, sealhulgas projektide koostamine ja elluviimine.

Egert Mitt – koolitaja

Egert on inimeste inimene ning teda inspireerivad ettevõtmised, kus inimestel on kõrge tahe ja motivatsioon minna kaasa muudatuste ja julgete otsustega. Ta omab bakalaureusekraadi riigiteaduste erialal ning on tänaseks viinud läbi mitmeid töötube ja koolitusi noortevaldkonnas peamiselt juhtimise ja meeskonna teemadel. Egert töötab ka igapäevaselt koolitusvaldkonnas, kus viib ellu täiskasvanute ümberõppe programmi. Varasemalt on ta töötanud noortevaldkonnas, kus nõustas ja koolitas erineva suurusega organisatsioone.

Ivo Visak – koolitaja

Ivo on varasemalt juhtinud mitut kolmanda sektori organisatsiooni, teiste seas suurimat noorte katuseorganisatsiooni, Eesti Noorteühenduste Liitu. 2017. aastal pälvis Ivo Haridus- ja Teadusministeeriumilt aasta noorsootöötaja tunnustuse. Samuti on Ivo töötanud koolis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse, väitluse ja graafilise disaini õpetajana. Igapäevaselt töötab Ivo disainivaldkonnas produtsendina. Ivo tugevuseks on asjadest rääkimine viisil, et see jõuab kõigile kohale!

Escape Room Factory koolitusprogramm võimaldab kombineerida erinevate teenustega mida kohapeal pakume.
Meelelahutuslike koolituste hinnakiri sõltub inimeste arvust ning teenuste ja koolituse valikust. Saada meile päring ning leiame üheskoos lahenduse.

Kontakt:
www.aestia.ee

Follow us on social media

Follow us on Facebook

en_US
et en_US